Een goede manier om sportief bezig te zijn.

Het is inmiddels bij veel mensen bekend en toch staat men er nog sceptisch tegenover.

Het lijkt namelijk eenvoudiger dan het is. Daarom is het ook belangrijk dat men eerst een cursus volgt alvorens er mee te starten. Want door een onjuiste toepassing, c. q. het gebruik van de stokken, kan men blessures oplopen.

 

Iedere maandagochtend lopen 2 enthousiaste groepjes mensen.

Afhankelijk van het tempo wat men loopt, kunt u zich bij een van de 2 groepjes aansluiten.

 

Denk er nog eens over na en mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met:


Joke Waser        TEL. 0182 - 637686


K.B.O. BOSKOOP

de bond voor 50 plussers

Nordic Walking