Ouderenadvisering:


Mevr. R. Jägers

Tel. 0172-21073

E-mail: cacjagers@ziggo.nl


Belasting:


Dhr. W. Vis

Tel. 0172-215403

E-mail: wimencorrievis@hetnet.nl

 

 Mevr. R. Jägers

Tel. 0172-21073

E-mail: cacjagers@ziggo.nlBelasting:


Dhr. J. Snabel

Tel. 0172-213920


Dhr. J van Leeuwen

Coordinator

Tel. 0172-232739

jacquesvanleeuwen@ziggo.nl


Dhr. W v.d. Werf

0172-217431

Ouderenadvisering

De vrijwillige ouderenadviseur ondersteunt de leden als servicepunten vraagbaak om antwoord te vinden op vragen over wonen,zorg en welzijn, hulp bij het invullen van formulieren of te verwijzen naar de betreffende instantie.

Belastingservice

Hulp bij het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelastingen het verzorgen van aanvragen voor zorg- en huurtoeslag.Dit geldt voor mensen met een AOW uitkering met al dan niet een aanvullend (klein) pensioen en/of een gering vermogen.

Advies


K.B.O. BOSKOOP

de bond voor 50 plussers